S.C. BOA SHOP ESSENTIAL S.R.L. va procesa datele furnizate de dumneavoastră cu maximă confidențialitate, în conformitate cu legile aflate în vigoare. Datele dumneavoastră vor fi folosite în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor noastre astfel încât să venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri și pentru a va furniza noutăți despre produsele și serviciile oferite de noi. Informațiile pot fi folosite doar de către S.C. BOA SHOP ESSENTIAL S.R.L. și de către filialele și agenții săi și nu vor fi vândute nimănui. În funcție de datele pe care le furnizați veți fi contactați la telefon, prin postă sau prin e-mail.

In conformitate cu legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenție asupra datelor (art.14), dreptul de informare (art.12), de acces la date (art.13), de opoziție (art.15), de a vă adresa justiției (art.18).

În unele cazuri, este posibil să colectăm informații cu caracter non-personal despre dumneavoastră. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost facute conexiunea la site-ul nostru sau ca urmare a publicității noastre.

În timpul vizionării site-ului nostru, vom putea stoca anumite informații pe computerul dumneavoastră. Această informație va fi sub forma unui “Cookie” sau a unui fișier similar, care ne va fi de real folos. De exemplu, fișierele “Cookies” ne ajută să construim un website sau publicitate care să răspundă cât mai bine intereselor și preferințelor dumneavoastră. Cu cele mai multe browsere de internet puteți șterge sau bloca fișierele “Cookies”, sau puteți primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier. Vă rugăm să consultați instrucțiunile browser-ului dumneavoastră, sau fișierul de Help pentru a afla mai multe informații despre aceste funcții.